Blog

“Ik heb een andere mindset gekregen rondom leefbaarheid”

De leefbaarheid in wijken is belangrijk. Bewoners moeten zich prettig en veilig voelen in hun wijk. En daarin heeft ook de corporatie een rol. Laura Wichgers, beleidsmedewerker bij Welbions, volgde onlangs de training Leefbaarheid: beleid en organisatie: “Mijn mindset is veranderd.”

Leefbaarheid. Is dat niet een containerbegrip?

“Het is inderdaad een subjectief begrip. Wat leefbaar voor de een is, is dat voor de ander niet. Overkoepelend kun je zeggen dat iedereen moet kunnen wonen in een wijk waar het schoon en veilig is en met voldoende voorzieningen zoals ontmoetingsplekken. Leefbaarheid is echt heel belangrijk. In een wijk waar wonen, werken, integratie en veiligheid ‘op orde is’, voelen bewoners zich thuis. Dat draagt bij aan het welzijn van mensen, en zorgt voor rust.”

En wat is uw rol daarin?

“In mijn vorige functie als wijkcoach zat ik heel dicht op de leefbaarheid in wijken. Ik had te maken met huurachterstanden, sociale problematiek, vervuiling, criminaliteit, illegale inwoning, et cetera. Met die onderwerpen heb ik nog steeds te maken, maar nu op beleidsniveau. En omdat de problematiek door de jaren heen complexer is geworden waardoor sommige wijken meer en andere minder inzet vanuit de corporatie vereisen, zijn wij bezig om wijken anders in te delen. Daar denk ik over mee. Maar ook scootmobielbeleid, beleid voor woonwagenbewoners behoren tot mijn takenpakket.”

Maar toch een training leefbaarheid?

“Hoewel ik er dus al best wel in zat, wilde ik nog meer feeling krijgen, en ook weten hoe andere corporaties zaken aanpakken. Kennis opdoen, maar zeker ook inspiratie.”

Gelukt? Die feeling?

“Jazeker. Deze training heeft me echt gebracht wat ik wilde. Ik ging er gemotiveerd naartoe en kwam vol energie terug. De behandelde onderwerpen rondom het organiseren van leefbaarheid – zoals samenwerking met gemeente, stakeholders en huurders, het signaleren en oplossen van knelpunten, van reactief naar preventief en planmatig werken – waren interessant. Soms is het echt heel simpel: reageer meteen bij een burenruzie, ga het mediationgesprek aan met betrokkenen. Vaak is het dan na 1 of 2 gespreken opgelost.”

En inspiratie?

“We kregen veel foto’s en filmpjes uit de praktijk te zien. Er werden goede discussies gevoerd, ervaringen gedeeld. Bijvoorbeeld over het netjes houden van de ruimte om containers heen. Hoe meer rotzooi, hoe sneller mensen er dingen bij zetten. We hebben ook gespard over scootmobielbeleid. Dat klinkt misschien als een non-onderwerp, maar die dingen zijn heel brandgevaarlijk, er zijn er steeds meer, je wil niet dat het portiek er vol mee staat zodat het de doorgang belemmert. Waar laat je ze dan? Welk beleid maak je daarop?”

Wilt u nog wat kwijt?

“Bij ons wilde de gemeente bezuinigen op het aantal ontmoetingsruimten. Voor deze training Leefbaarheid: beleid en organisatie dacht ik: heel jammer, maar dit ligt bij de gemeente. Als corporatie zijn wij geen hulpverleners. 

Nu, na de training, denk ik daar heel anders over. Ik heb echt een andere mindset gekregen wat dit betreft. Nu weet ik hoe belangrijk het is om als corporatie te investeren in ontmoetingsruimten en dus leefbaarheid. Bewoners kunnen ergens naar toe voor een praatje en gezelligheid. Het zorgt voor minder eenzaamheid, meer verbinding en verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar. En als corporatie krijg je zaken die spelen in een wijk veel eerder mee, daardoor kun je sneller een oplossing zoeken.”

Datum: 09-05-2022

Delen: