Colofon & disclaimer

Verantwoordelijk voor de inhoud: 
Kjenning
Pascallaan 68F
8218 NJ Lelystad
Tel.: 0320 - 23 74 88
E-mail: mail@kjenning.nl

Strategie, concept, ontwerp & techniek:
Weide marketing, ontwerp & interactie
Meenteweg 4
7971 RZ Havelte
Tel.: 0521 34 30 81
E-mail: info@weide-ic.nl 
Site: www.weide-ic.nl

Disclaimer 
Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de site van Kjenning met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan Kjenning bv geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Kjenning aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Natuurlijk is het ons streven om onze site permanent beschikbaar te hebben, toch kan Kjenning geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de site van Kjenning.