Blog

Archief 03/2022

Investeren in leefbaarheid: de waarde van het praatje pot

Investeren in leefbaarheid: de waarde van het praatje pot

Corporaties gaan meer investeren in leefbaarheid. De noodzaak hiervan wordt breed gezien. Er wordt door corporaties meer ingezet op meer sociaal beheer, het faciliteren van de ontmoeting in de buurt en zorgen voor gedifferentieerde wijken.Maar deze nieuwe aandacht voor Leefbaarheid vraagt wel om een andere manier van werken door professionals op de afdeling wonen. En dat 'faciliteren van ontmoeting', dat klinkt op papier mooi. Maar het vraagt om echt contact te maken met bewoners. Dat is vaak lastiger dan het lijkt. Wat kun je doen om ontmoeting te faciliteren?De waarde van het “praatje pot”Toen ik zelf bij een corporatie werkte, maakte ik regelmatig tijd om gewoon even in de wijk te zijn. Hierdoor leerde ik het gebied, de woningen en vooral de mensen kennen. Dat laatste vond ik soms wel l...

Platform Managers Planmatig Onderhoud: “Je deelt dezelfde problematiek en behoeften”

Platform Managers Planmatig Onderhoud: “Je deelt dezelfde problematiek en behoeften”

“Twee keer per jaar bij elkaar komen om te praten over trends, ontwikkelingen en zaken waar je vanuit je functie tegenaan loopt, is waardevol.” Aldus Kees van Broekhuijsen, teammanager Onderhoud bij Parteon, en deelnemer aan het platform Managers Planmatig Onderhoud.Bent u e...

“Gemengd wonen gaat ook over meedoen, elkaar helpen”

“Gemengd wonen gaat ook over meedoen, elkaar helpen”

Er is een groeiende vraag naar gemengd wonen: een mix van jong, oud, mensen met een beperking, kwetsbare mensen, statushouders, et cetera. Marjan de Groot en Johnny Luchtmeijer, beiden wijkconsulent voor bijzondere doelgroepen bij Actium Wonen, volgden de training Gemengd wo...

Huisvesten vluchtelingen Oekraïne #doedan #slimsamenwerken

Huisvesten vluchtelingen Oekraïne #doedan #slimsamenwerken

Als gevolg van de situatie in Oekraïne ontstaan veel initiatieven in Nederland om hulp te bieden. Ook bij corporaties worden veel acties gestart om o.a. vluchtelingen op te vangen.Christel Reilink en Judith Adema zijn op LinkedIn een groep gestart om kennis, informatie en er...

Hoe krijgt een corporatie vat op de brandveiligheid van woningen en woongebouwen

Hoe krijgt een corporatie vat op de brandveiligheid van woningen en woongebouwen

Hoe krijgt een corporatie vat op de brandveiligheid van woningen en woongebouwen? Dat is een forse uitdaging, aldus Peter Kraak. Waar loopt hij in de praktijk tegenaan?Kraak begeleidt grootschalige en complexe nieuwbouw- en onderhoudsprojecten in de corporatiewereld, inmidde...

Huurrecht Bedrijfsruimte: wanneer gebruik je welke huurovereenkomst?

Huurrecht Bedrijfsruimte: wanneer gebruik je welke huurovereenkomst?

Linda de Groen startte na haar studie communicatie in 1998 bij een woningcorporatie. Vanaf juni 2020 werkt ze bij De Leeuw van Putten als manager Wonen. Nieuwe functie, nieuwe uitdagingen, daarom volgde ze de cursus Huurrecht bedrijfsruimte. “290 en 230a-bedrijfsruimte, huur...