Omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie

8 (3 reviews)

Het omgevingsrecht in de praktijk

1 dag zonder avondprogramma
7 PE-uren ?

Uw resultaten na Omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie

  • U kent de belangrijkste kaders van het Omgevingsrecht en de functie van een bestemmingsplan.
  • U weet aan welke vereisten het bestemmingsplan moet voldoen
  • U kent de verschillende mogelijkheden om een bouwplan planologisch mogelijk te maken
  • U kent de hoofdlijnen van de Wet Natuurbescherming in relatie tot nieuwbouw en transformatie