Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen

8 (5 reviews)

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

2 dagen zonder avondprogramma
14 PE-uren ?

Uw resultaten na Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen

  • U kent de rol van de gemeente in het sociale domein en weet op welke gebieden samengewerkt kan worden.
  • U kent de aandachtspunten voor samenwerking bij de verschillende bijzondere groepen.
  • U heeft kennis van de actuele ontwikkelingen in de zorgsector en de impact daarvan op zorgvastgoed.
  • U weet welke aspecten bij de samenwerking met zorgorganisaties, gemeenten en welzijnsorganisaties van belang zijn.