Blog

Archief 2013

Amsterdamse Treiteraanpak maakt einde aan overlast en intimidatie

Amsterdamse Treiteraanpak maakt einde aan overlast en intimidatie

De 'Dimitrov-casus heeft inmiddels in vele kranten gestaan. Een gezin dat al tien jaar overlast veroorzaakt. Uiteindelijk vond de burgermeester van Amsterdam het onacceptabel en kwamen zaken in een stroomversnelling."Mensen die hun omgeving terroriseren en intimideren, moeten daarmee stoppen. Het kan niet zo zijn dat de slachtoffers uiteindelijk verhuizen. Degenen die treiteren moeten weg", zei hij tegen AT5.Na de uitspraak van de burgermeester en de daaropvolgende dagvaarding is recent een uitspraak gedaan door de kantonrechter. Het gezin is nu veroordeeld de woning te verlaten en de kosten van de ontruiming aan de corporatie te betalen. Uiteraard zijn zij ook veroordeeld tot betaling van de kosten van de procedure.Nu denkt u misschien dat het goed nieuws is. De corporatie is nu in het ge...

Hoe toont u uw bijdrage aan leefbaarheid nu aan?

Hoe toont u uw bijdrage aan leefbaarheid nu aan?

Als u werkzaam bent op het gebied van leefbaarheid weet u zelf vaak wel dat uw werk enorm bijdraagt aan het bedrijfsresultaat van de corporatie. Maar hoe toont u dat nu aan? Dat kan een uitdaging zijn. En als u dat niet heel helder en concreet kunt aantonen, bent u bij een b...

Afstoten van VvE Beheer? Of toch maar niet?

Afstoten van VvE Beheer? Of toch maar niet?

Steeds vaker overwegen corporaties om de afdeling VvE Beheer af te stoten. Er moet vaak geld bij en het lijkt niet te passen bij de kerntaak van corporaties. Meerdere malen heb ik het helaas inmiddels al zien gebeuren. Er wordt iemand ingehuurd, die schrijft een tender uit....

Verborgen armoede: een regierol voor uw corporatie?

Verborgen armoede: een regierol voor uw corporatie?

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt snel toe, aldus het CBS. Dat is niet verrassend in deze tijd. Maar het is helaas ook een signaal voor de toename van verborgen armoede. En dat betekent dat een volstrekt onbekend aantal huishoudens in diepe ellende wordt gestort, zonder...

Investeren in een nieuwe bril!

Investeren in een nieuwe bril!

Nathan, huurder van RotsWonen, is een enthousiaste veertiger en sleutelfiguur in deze buurt. Althans dat was hij. Afgelopen jaar heeft hij het bijltje er bij neergegooid. Zijn boodschappendienst is niet meer en de burendag gaat dit jaar ook niet door. En daarom sta ik hier o...

Hoe stimuleert u het willen en kunnen

Hoe stimuleert u het willen en kunnen

Sommige mensen hebben een droom, een droom in het kader van mobiliteit.Misschien hebtt u ook wel zo'n droom! Maar hoe krijgt u die droom nu gerealiseerd? Het meest belangrijke is wel dat u wiltwerken aan die droom en ervoor zorgt dat u straks die stap ook kuntzetten.Het gaat...

Niet de vraag naar opleiden groeit, maar de noodzaak

Niet de vraag naar opleiden groeit, maar de noodzaak

Bedankt voor uw waardering!In het onlangs gehouden Trendonderzoek Opleidingen 2013 koos u Kjenning op uw nummer 1! Kjenning scoorde verruit het hoogste op de aspecten bekendheid en waardering.Vooruit kijken is van belang. Kjenning schetst haar visie op het opleiden in de toe...

Anticiperen op bevolkingskrimp doe je samen

Anticiperen op bevolkingskrimp doe je samen

Een aanzienlijk aantal regio's krijgt de komende decennia te maken met bevolkingskrimp; het aantal inwoners neemt af en er is sprake van ontgroening en vergrijzing. In anticipeerregio De Achterhoek werken gemeenten en woningcorporaties al enkele jaren samen aan het terugbren...

Wat hebt u al in de vijver?

Wat hebt u al in de vijver?

Statistieken rondom bedrijfsopleidingen in Nederland bevestigen dat mensen tussen de 35 en 45 in verhouding eigenlijk weinig werken aan hun ontwikkeling en weinig opleidingen volgen. Dat is toch wel vreemd want je zou toch denken dat dit de periode is waarin "het moet gebeur...